Privacybeleid

Laatste aanpassing: 31 mei 2024

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Peerfect op basis van de contractuele relatie als gevolg van de registratie van uw vraag dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.

De informatie over jou wordt je op verzoek meegedeeld. Je kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@peerfect.be. Ben je het niet eens met de manier waarop Peerfect uw gegevens verwerkt, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit / Belgische commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

Bekijk ons volledig aanbod aan hoogwaardige digitale diensten